Starfield: آخرین تریلرها ، شایعات و اخبار


شاید ما در مورد استارفیلد اطلاعات زیادی نداشته باشیم ، اما از این مهربانی هیجان زده ایم. RPG تک کاربره آینده Bethesda در فضا اولین IP جدید غول بازی پس از 25 سال است.

اما بازی دقیقاً برای چیست؟ از همه مهمتر ، چه زمانی ما واقعاً قادر به پخش آن و روی کدام کنسول ها خواهیم بود؟
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>