[ad_1]

شرکت امنیت سایبری انگلیس Sophos فاش کرده است که این شرکت قربانی نقض داده شده است. در اوایل این هفته تعداد کمی از مشتریان با دریافت نامه الکترونیکی به آنها اطلاع دادند که اطلاعات آنها پس از استفاده پرسنل غیر مجاز از ابزار پیکربندی نامناسب برای دسترسی به اطلاعات حساس ، در معرض اطلاعات قرار گرفته است.

در این ایمیل آمده است: “در 24 نوامبر سال 2020 ، به Sophos توصیه شد دسترسی به ابزاری را که برای ذخیره اطلاعات برای مشتریانی که با پشتیبانی Sophos تماس گرفته اند ، مورد استفاده قرار دهد ، صادر کند.” “در نتیجه ، برخی از داده های تعداد کمی از مشتریان Sophos در معرض دید قرار گرفته اند. ما به سرعت مشکل را برطرف کردیم. “

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر