[ad_1]

در زمان نوشتن ، Samsung Galaxy Note 20 دوام زیادی ندارد ، اما می توانید شرط بندی کنید که سامسونگ از قبل روی Samsung Galaxy Note 21 (یا همانطور که می توان Galaxy Note 30 نامید) کار می کند.

جای تعجب نیست که ما هنوز چیز زیادی در این مورد نمی دانیم ، اما در حال حاضر چندین خبر و شایعه وجود دارد که همه آنها را در زیر خواهید یافت. ما هر وقت چیز جدیدی می شنویم به این مقاله اضافه خواهیم کرد ، بنابراین اگر به پرچمدار بعدی سامسونگ علاقه مند هستید مرتباً بررسی کنید.[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر