[ad_1]

QNAP مجموعه ای از وصله های جدید را منتشر کرده است که آسیب پذیری های سطح بالا و متوسط ​​دستگاه های NAS را برطرف می کند ، که توسط مشاغل و افراد برای تهیه نسخه پشتیبان از داده های خود استفاده می شود.

اگر این مشکل برطرف نشود ، این هشت آسیب پذیری ، که تمام دستگاه های این شرکت را با نرم افزار آسیب پذیر تحت تأثیر قرار می دهد ، می تواند توسط مهاجم برای کنترل کامل دستگاه NAS کاربر مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر