[ad_1]

نسل بعدی NUC اینتل – نامی که این شرکت به رایانه های شخصی کوچک خود می زند – اواخر ماه دسامبر وارد بازار خواهد شد ، یا حداقل مدل پایه مطابق با آخرین مدل انگور است.

Panther Canyon نام مدل اصلی یا “نماینده” است – در حالی که Phantom Canyon گزینه “افراطی” قدرتمندتری است – و اولین مورد همچنان برای انتشار در ماه دسامبر مورد هدف است ، اصرار بر Fanless Tech (در به روزرسانی اخیر یک داستان قدیمی – اعمال شود) سطح معمول بدبینی لازم برای نشتهای غیرقابل توجیه).

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر