[ad_1]

نومینت گزارش جدیدی منتشر کرده است که نشان می دهد تعدادی از دامنه های .UK سعی کرده اند از ویروس کرونا برای انجام فعالیت های جنایتکارانه در سال جاری استفاده کنند.

با در اختیار داشتن اطلاعات غلط زیادی در مورد این بحران ، مجرمان اینترنتی به وضوح به دنبال سو take استفاده هستند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر