[ad_1]

فصل 2 MANDALOR قبول می کند

اسپویلر برای ماندالوریان فصل 2 دنبال می کنم.

اوووک ها آواز خواندند ، در خیابان های ماس ایسلی رقصیدند و ساکنان Coruscant مجسمه ای از امپراطور را برداشتند. با این حال ، اگر آنها تصور کنند که وقایع بازگشت جدی برای همیشه به امپراتوری کهکشانی خاتمه یافته بود ، اتحاد شورشیان بسیار ساده لوحانه بود.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر