[ad_1]

iOS 15 هنوز فاصله زیادی ندارد ، اما ما در حال حاضر اولین نشت های اولیه و شایعات مربوط به آن را می شنویم ، همه این موارد را در زیر خواهید یافت. ما همچنین ایده خوبی از زمان دیدن آن داریم – و کدام دستگاه ها از آن پشتیبانی می کنند ، جزئیات آن را نیز در زیر خواهید یافت.

سپس در زیر لیستی از برخی پیشرفت های کلیدی که از iOS 15 می خواهیم را آورده ایم ، زیرا با iOS 14 اپل سیستم عامل خود را دوباره طراحی کرده است ، بیشتر برای بهتر ، اما آخرین نسخه بدون مشکل نیست.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر