[ad_1]

مدیریت هویت و دسترسی (IAM) اصطلاحی کلی برای راه حل های فنی ، فرآیندها و سیاست هایی است که سازمان ها برای مدیریت هویت کاربر و تنظیم دسترسی کاربر به شبکه شرکتی از آن استفاده می کنند. هدف اصلی IAM حفاظت از دارایی های شرکت ها با اطمینان از دسترسی فقط کاربران مناسب به آنها در یک بستر مناسب است.

اگرچه کلمه “کاربر” می تواند تصاویری از افرادی را که پشت کامپیوتر نشسته اند و یا به تلفن های همراه آنها خیره شده اند ایجاد کند ، اما همه “کاربران” انسان نیستند. سخت افزار رایانه و دستگاه های اینترنت اشیا ((اینترنت اشیا) باید قبل از دسترسی به شبکه احراز هویت شوند. بسیاری از برنامه ها برای کارکردن سایر برنامه ها یا سرویس ها باید احراز هویت شوند ، مانند برنامه هایی که با API تماس می گیرند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر