[ad_1]

گوگل می گوید مجموعه جدید ابزارهای مدیریت تلفن همراه مبتنی بر اندروید ، مقررات امنیتی موبایل کلاس سازمانی را به مشاغل از هر اندازه گسترش داده و چالش های دوگانه پیچیدگی و هزینه را از بین می برد.

Android Enterprise Essentials بر اساس همان ویژگی های امنیتی استفاده شده توسط سازمان های بزرگ است و به طور پیش فرض در تلفن های سازگار فعال می شود.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر