Dragon Age 4 در The Game Awards ظاهر خواهد شدEA تأیید کرده است که Dragon Age 4 که مدتها انتظار آن را می کشید (اگر این نام واقعی آن باشد) “افشاگری بعدی” خود را در مراسم جوایز بازی در ماه دسامبر دریافت خواهد کرد.

این خبر توسط EA به عنوان بخشی از Dragon Age ، روز رسمی که جامعه Dragon Age حق رای دادن را جشن می گیرد ، اعلام شد. جف کیلی ، مجری و تهیه کننده جوایز بازی ، نیز خبر را در تایید کرد توییتر.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>