Cisco Webex دارای نقص های امنیتی بسیار وحشتناکی بودهمانطور که سازمانهای سراسر جهان به نرم افزار کنفرانس ویدئویی برای برقراری ارتباط در هنگام کار در خانه در هنگام شیوع بیماری همه گیر روی آوردند ، IBM نیز چنین کرد ، Cisco Webex ابزار اصلی جلسات از راه دور بود.

سپس تحقیقات IBM و دفتر CISO IBM با دقت بیشتری به ابزارهای همکاری مورد استفاده در کارهای روزمره نگاه کردند تا درک کنند که چگونه آنها می توانند جلسات حساس را که عملاً برگزار می شود تحت تأثیر قرار دهند. طی تحقیقات خود ، محققان امنیتی این شرکت سه آسیب پذیری را در Webex کشف کردند.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید