[ad_1]

فصل 2 MANDALOR قبول می کند

اسپویلرها دنبال می کنند ماندالوریان فصل 2. این مقاله برای انعکاس آخرین قسمت فصل 14: فاجعه به روز شده است.

وقتی دیزنی تأیید می کند که سرویس پخش جریانی جدید آن با The Mandalorian به زمین می رود ، شخصیت اصلی سریال ظاهر می شود زیاد آشنا این بدان دلیل است که زره پوشهای برجسته او برای دهه ها مورد علاقه دانش جنگ ستارگان است که برای اولین بار توسط یک شکارچی فضل مورد علاقه طرفداران که هان سولو را در چشم داشت ، پوشیده شده است. Boba Fett: نمایش تلویزیونی به همان اندازه که می توانستید برای یک پخش کننده جوان دریافت کنید ، بسیار نزدیک بود.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر