[ad_1]

AWS از کنفرانس re: Invent امسال برای اعلام پنج فرصت جدید برای Amazon Connect ، پلتفرم مرکز تماس تلفنی شرکت استفاده می کند.

راه حل های جدید از ابزارهای یادگیری ماشین AWS برای کمک به نمایندگان خدمات مشتری در ارائه تجربه مشتری کارآمد تر ، شخصی و کارآمد استفاده می کنند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر