[ad_1]

آمازون با خاموش شدن عظیم AWS که هفته گذشته اتفاق افتاده است کنار آمده است. این غول فناوری فاش کرده است که تلاش خود برای افزودن ظرفیت سرور باعث شده است که منطقه AWS US-EAST-1 دوره ای از توقف غیر منتظره را تجربه کند.

راه اندازی وقفه ، اضافه شدن ظرفیت کم به سرویس Kinesis AWS بود که برای پشتیبانی تعداد قابل توجهی دیگر از پیشنهادات AWS استفاده می شود. سرورهای Kinesis رشته های جدیدی را برای سایر سرورهای جلوی AWS ایجاد می کنند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ظرفیت اضافی باعث شد سرورها از حداکثر تعداد رشته های مجاز بیشتر شوند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir