AMD در آخرین بررسی سخت افزار بخار بیش از سهم بازار اینتل را به خود اختصاص داده استAMD همچنان رهبر اینتل را در بازار پردازنده تحت فشار قرار می دهد و حتی در آخرین بررسی سخت افزار Steam موقعیت های بیشتری کسب می کند.

هیچ رازی نیست که AMD مدتی است خلا been موجود در Steam Survey را پر کرده است. در ماه سپتامبر ، AMD پس از حفظ تنها 18 درصد از بازار در ژوئن 2019 ، برای اولین بار یک چهارم بازار را ادعا کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>