Amazon Echo Review (2019) TechRadar


Amazon Echo (2019) یکی از این موارد بود بهترین دستگاه های خانه هوشمند شما می توانید خرید کنید – یعنی تا زمانی که توسط اکو جدید (2020) غصب شود ، که یک طراحی کروی دارد و کاملاً متفاوت از بلندگوهای اکو که قبلاً دیده ایم متفاوت است.

اگرچه آمازون اکو جدیدی وجود دارد ، اما این بدان معنا نیست که شما باید مدل 2019 را یادداشت کنید.


منبع: subtitle-news.ir