Airbnb یک میلیون TB ذخیره در سراسر جهان جمع کرده است


Filecoin ، استارتاپی که ادعا می کند بزرگترین شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز در جهان است ، نشان داد که جامعه خود به عنوان یک گزینه جایگزین برای ذخیره سازی متمرکز به ظرفیت ذخیره سازی Exabyte (یا Exbibyte) رسیده است. ایجاد فضای ذخیره ابری غول هایی مثل AWS، Google Cloud، دراپ باکس یا Microsoft Azure.

(اعتبار تصویر: Filecoin)

یک EB معادل 50،000 بزرگترین هارد دیسک جهان است که در حال حاضر 20 مدل TB از WD و Seagate است و ظرفیت اضافی صدها نفر از افراد و سازمانهایی است که از دارایی های ذخیره سازی خود استفاده نکرده اند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>