آن ها به ما نگفتند که در تمامی همین سالها گاز استریل در شکم او جا باقی مانده بود. باید مطمئن شوید که میتوانید ملزومات را باطن کاسه بخار پز قرار دهید. بطری ها را درون مایکروفر قرار دهید. در همین شیوه مرحله ابزار و وسایل در مدت معینی اصلی بخار اهمیت حرارت و فشار مطلوب در تماس قرار گیرد و همگی ویروس ها، اسپورهای باکتریایی و میکروب ها ی آن ازبین می رود و غیر فعال می شود. داحل لوله ها و ماندرنها را دارای به کار گیری از سرنگ و آب سرد به طور کامل تخلیه کنید . شما می توانید از دستگاه های مایکروفر که منحصر همین عمل ساخته شده اند، به کار گیری کنید. در این نحوه شما درب بطری را باز می کنید (تا فشاری به بطری وارد نشود.) هر وسیله را به طور جداگانه حدود نود ثانیه در دستگاه قرار می دهید. دارای شنیدن صدای بوق وسایل را از باطن دستگاه بیرون کنید. بطری و تجهیزات آن را اهمیت در باز و به سمت تحت درون دستگاه قرار دهید. هر بطری را به شکل عمودی باطن مایکروفر قرار دهید. نوک پستانک و حلقه حفظ کننده آن را در پیاله آبی که به خوبی آن‌ها را پوشش دهد قرار بدهید مایکروفر را حدود یک تا یک و نیم دقیقه روشن کنید. همین یک نحوه مضاعف سریع برای استریل کردن بطری و ملزومات آن هست قبل از استریل مطمئن گردید که مایکروفر تماما تمیز است. در حقیقت استریل کردن به روشهایی گفته می گردد که باعث به از بین بردن میکروارگانیسمهایی نظیر قارچها و باکتریها و همچنین دست اندرکاران انتقال دهنده آنها مثل هاگها و اسپورها گاز استریل صانع طب از محفظه میشود. حرارت عاملی فیزیکی هست که این طرز به جهت ضد عفونی نمودن و از میان بردن دست اندرکاران پاتوژن مورد به کارگیری قرار می­گیرد. کل مواد غیرعفونی و عفونی آلوده و کثیف شده اهمیت عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونههای گوشه و کنار کشت، پاتوژنهای رویش کرده، سلولهای انسانی، حیوانی و گیاهی، مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوان، محصولات خونی انسان و حیوان میتوانند اتوکلاو شوند. دستگاه اتوکلاو پزشکی یکی از از پرکاربرد ترین نمونههای این دستگاه می باشد که به رخ معمول به جهت استریلیزاسیون تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهی و طبابت گزینه به کارگیری قرار میگیرد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان عمده در آیتم یورگو استریپ لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر