در فرایند ساخت آفت کش ها نیز از کربن فعال به عنوان کاتالیزور به کارگیری شده و شتاب را افزایش می دهد. با ترین خصوصیت کربن فعال تولید شده در این روش، ایجاد ترک های درشت بر روی سطح زغال می باشد، البته در سایر نحوه های ساخت کربن اکتیو منافذ ریزتر هستند. در چنین فرآیندهایی کربن بسیار جابه جا می‌شود یا سرعت تصفیه از حد میانگین کربن فعال گوگرد بالاتر است. همینطور غلظت عمده باعث به غلظت تعادلی بالاتر می گردد. فعالیت جذب یک پدیده سطحی می باشد که طی آن ماده جذب شده از شیوه انتشار به سطح ماده جاذب منتقل شده و توسط پیوندهای واندروالسی به تراز کربن متصل می شود و کار انتشار به واسطه گرادیان یا اختلاف غلظت بین سطح کربن و جمع سیال انجام می گیرد. بقایای مواد گندزدا نظیر کلرین و کلرآمین ها بواسطه عمل احیاء کاتالیتیکی توسط کربن فعال حذف شده و از در میان می روند. جذب کلرآمین ها کندتر از کلرین ها می باشد. می توان گفت جذب کلرین بصورت خطی در چند ثانیه رخ می‌دهد در صورتیکه جذب فیزیکی (حذف مواد آلی) در چند دقیقه بصورت خطی می باشد. میزان ذرات کربن پودری در نگاه نخستین اصلی به حیث می رسد، کوچک بودن ترازو ذرات بیانگر میزان تراز بالاتر می باشد اما اساسی اعتنا به ساختار درونی و مشبک کربن فعال همین موضوع چندان صحیح نیست. هرچه جذب سریعتر صورت بگیرد یعنی دوران مراحل کوتاهتر باشد ظرفیت کاری فراتر رفته و موجب سود اقتصادی می گردد، پس نیاز به شناسایی کربن فعالی مناسب اساسی گنجایش جذبی بالا و سرعت جذب مطلوب مهمترین پارامتر در طراحی فرایندهای کربن فعال می باشد. هر چه گنجایش جذب بالاتر باشد به ازای ماده اولیه اثبات کربن کمتری استفاده می گردد به این معنی که این‌که در هزینه کربن صرفه جویی شده و همچنین با دقت به این که یه خرده از فراورده های فرآیند شونده در درون کربن بدام می افتند مصرف کمتر کربن ضایعات مربوط به جذب ماده روند شونده را کمتر می دهد. ظرفیت جذب مشخص و معلوم کننده کارآیی و توان جذب مواد بوسیله کربن فعال میباشد و نشان دهنده میزان جذب ماده مورد حیث تا نقطه تعادل می باشد به این معنی که هنگامی که جذب و دفع در تراز کربن به شرایط تعادل می رسند. گفته شد که افزایش دما موجب ارتقا پدیده دفع می گردد چون پروسه جذب پدیده ای گرمازا است، یعنی افزایش دما موجب شکستن پیوندهای واندروالسی شده و مواد جذب شده مجدد بداخل محلول آزاد می شوند و گنجایش جذب کربن فعال کاهش می یابد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت کربن فعال فاضلاب.

ایندکسر