[ad_1]

تعداد فزاینده ای از آسیب پذیری ها زیرساخت های مهم ملی (CNI) ما را در معرض حملات سایبری شرکت کنندگان در معرض تهدید انگیزه های ژئوپلیتیکی یا شرکتی برای جاسوسی قرار می دهد تا باعث ایجاد اختلال ، آسیب اقتصادی یا آسیب رساندن به سلامتی و سلامت شهروندان شود.

این آسیب پذیری ها در سیستم های کنترل صنعتی (ICS) یافت می شوند که برای عملکرد CNI بسیار مهم هستند. اگر شرکت کنندگان در تهدید بر روی هر یک از این سیستم ها کنترل داشته باشند ، می توانند نحوه عملکرد خود را تغییر دهند یا به طور کلی جلوی کار آنها را بگیرند که می تواند عواقب گسترده ای داشته باشد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر