کارت های Baidu می توانند جزئیات را برای میلیون ها کاربر فاش کنندمحققان امنیتی دریافتند که دو برنامه بسیار محبوب ایجاد شده توسط غول اینترنتی چینی بایدو در حال فاش شدن اطلاعات کاربر است. نقض داده ها بر جعبه جستجوی بایدو و نقشه های بایدو تأثیر می گذارد که فقط در ایالات متحده بیش از شش میلیون بار بارگیری شده است.

طبق گفته محققان بخش 42 ، تیم اطلاعات تهدید جهانی در Palo Alto Networks دریافتند که کیت توسعه نرم افزار Baidu داده های حساس را از جمله مدل تلفن کاربر ، شماره IMSI و آدرس MAC به یک سرور چینی می فرستد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>