[ad_1]

این سال نحوه برخورد ما با کار را تغییر داده است.

مکث ناشی از همه گیری ، کارمندان دانش را مجبور کرد که یک شبه به سرعت الگوهای کار خود را تغییر دهند. از روز اول به روز دیگر ، کارمندان به رهبران فناوری اطلاعات متوسل شدند تا ابزارهای مورد نیاز برای ارتباط و سازماندهی را به صورت تیمی و در صورت جدایی جسمی فراهم کنند. CIOs در سراسر جهان به طور ناگهانی با چالش مجدد پشته های فناوری ، تأمین انطباق از راه دور با نیازهای امنیتی و داده ها و اطمینان از پذیرش و دسترسی کامل سازمان ها به ابزارهای مناسب روبرو شده اند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر