چگونه محمد بن سلمان با «کودتای کاخ» به قدرت رسید.
روزنامه انگلیسی گاردین ابتدا جزئیات کودتای محمد بن سلمان برای ولیعهد شدن و سرنگونی محمد بن نایف را فاش کرد.

حتما بخوانید:
Covid-19: نیروی محرک انقلاب اطلاعات در صنعت تجارت الکترونیکی است

دیدگاهتان را بنویسید