از تفاوتهایی که در نوع کارایی مستقیم و غیر مستقیم وجود داراست و سبب تفاوت این دو گونه شیر می گردد همین میباشد که : در شیر برقی های کلیدی عملکرد مستقیم بدلیل این‌که از نوک پیستون یا این که به اصطلاح سوزن جهت بسته و باز نمودن روزنه عبور در داخل شیر استفاده می‌گردد ، معمولا از همین مدل سلونوئید ولو جهت به کارگیری در دبی یا این که حجم عبور ناچیز به کار گیری میگردد. حساس اتصال برق به بوبین یک عرصه مغناطیسی در سیم پیچ تولید میگردد یا این که به کلمه بی آلایش تر بوبین یا سیم پیچ تبدیل به آهنربا یا مگنت می شود و درنتیجه این میدان مغناطیسی تولید شده باعث جذب پیستون ( هسته فرومغناطیسی ) می‌گردد . همین مدل شیرها که دارای عنوان شیر برقی نامیده می شوند از یک سیم پیچ الکتریکی که دارای تیتر بوبین شناخته می شود و یک هسته فرومغناطیسی که پیستون شیر نامیده می شود و در مرکز آن قرار دارد تشکیل می شود . هنگامی که برق شیر برقی نرمالی کلوز متصل می شود و جریان الکتریکی در بوبین شیر برقی برقرار می‌گردد سبب ایجاد میدان می‌شود و بعبارتی موجب ایجاد یک مگنت میگردد. در همین شیر پس از اتصال الکتریسیته به بوبین یک نیروی مغناطیسی ساخت می‌شود که بر بر خلاف نوع قبلی ، این توشه بوبین هسته یا پیستون را از باطن خویش دفع می نماید و پیستون بواسطه نیروی ایجاد شده فنر را فشرده می نماید و سبب بسته شدن مسیر عبور میگردد. این کارایی که به تیتر عملکرد غیر مستقیم یا این که خلبانی نام گذاری میشود روزنه عبور سیال داخل شیر نظیر نوع گذشته مستقیما بوسیله پیستون مسدود نمیگردد بلکه در باز یا بسته نمودن مسیر از اختلاف فشار میان ورودی و خروجی شیر هم کمک گرفته می گردد و لذا شیر برقی های اصلی کارایی غیر مستقیم جهت کارکرد به دستکم اختلاف فشار 0.5 توشه در سمت ورودی اصلی شیر برقی کنیستر 405 کجاست خروجی نیاز دارند. در شرایط نرمال و بدون اتصال الکتریسیته به بوبین ، پیستون یک دهانه ریز ( که مسیر عبور سیال یا گاز می باشد ) را مسدود کرده است ( در مدل نرمال بسته ) . اتصال دهنده را به بوبین وصل کنید. همین شیر ها بسته به مدل آن ها معمولا در هر شرایط 2 مسیر را به نیز ارتباط ارائه می کنند و یک مسیر را مسدود می‌نمایند . در موقعیت سوای اتصال الکتریسیته به بوبین ، مسیر عبوری در یک شیر نرمال اپن گشوده میباشد و در یک شیر نرمال بسته، بسته است. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم شیر برقی لباس‌شویی ایندزیت لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر