[ad_1]

با توجه به حوادث سال 2020 ، به احتمال زیاد خانواده شما در داخل خانه مانده اند و اخیراً بسیار بیشتر از سرگرمی های آنلاین استفاده می کنند. ما همچنین مایلیم شرط ببندیم که شخصی از خانواده از وی سال کرده است که آیا می تواند پخش جریانی را شروع کند یا خیر. شاید این کسی تو باشی قضاوت نخواهیم کرد

اما وقتی این س questionsال ها مطرح می شود ، واقعاً برای شروع چه چیزی لازم است؟ تجهیزات توصیه شده توسط یوتیوب معروف گران به نظر می رسند و به نظر می رسد این تنظیمات کابوسی برای زندگی است. اما آیا واقعاً می توانید این کار را با بودجه انجام دهید؟

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر