[ad_1]

تاماگوتچی در کودکی در دهه 1990 ، با بزرگ شدن تکیه گاهی در جیب های کوچکم بود. مراقبت از موجودات کوچک در وسایل مختلف گرد کمی مسئولیت به من آموخت و این بدان معنا بود که تا سال 2005 آماده پذیرایی از حیوان خانگی مجازی خودم هستم.

به راحتی می توان فراموش کرد که Nintendogs پدیده Nintendo DS است. این دومین بازی پرفروش این کنسول با نزدیک به 24 میلیون واحد فروخته شده و بازی ها را برای مخاطبان کاملاً جدید قابل دسترسی (و جالب) کرد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر