چرا در جوایز انتخاب 2021 در CES شرکت کنید؟آیا محصولی دارید که شایسته شناخت باشد؟ وارد برنامه پاداش CES Picks شوید و توسط انتشارات برجسته B2B Tech شناخته شوید! این برنامه جوایز معتبر به شما این فرصت را می دهد تا در میان مارک های دیگر برجسته شوید. جوایز توسط ویراستاران و کارشناسان TWICE ، Residential Systems و Tech Radar Pro ارزیابی و اعطا می شود.

پسندیدن جایزه، کلیه محصولات معرفی شده در راهنمای برنامه Picks Awards گنجانده خواهد شد که پس از CES به خوانندگان این نشریات پیشرو در صنعت توزیع می شود. آخرین مهلت نامزدی 31 دسامبر 2020 ، ساعت 11:59 بعدازظهر است. این فرصت را از دست ندهید!


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>