توجه داشته باشید که جنس اجزائی از دوزینگ پمپ که مهم سیال در تماس مستقیم میباشند بسیار دوچندان مهم دارد. حساس اعتنا به تنوع فراوان بالا در پمپ های تزریق، کارشناسان مجموعه صنعتی هفت از شیوه رویه های ارتباطی ذکر شده در زیر کاغذ آماده ارائه مشاوره های لازم قبل از خرید کردن دوزینگ پمپ می باشند. تراز پيستون بوسيله گونه اي بر روي چرخ دواري قرار گرفته و در جهت بالا و پايين حركت مي نماينـد. در آغاز شتاب دور بر دقیقه محور موتور را بررسی دوزینگ پمپ کلروفریک کنید. فشار مازاد بر پمپ وارد می شود. یا این که این‌که می توانیم پمپ را کمی پایین خیس کارگزاری کرد و قطر لوله محل ورود را افزایش دهیم تا فشار سیال محل ورود افزایش یابد و شتاب آن اندک شود. و کارشناسان این صنعت شدیداً پیشنهاد می نمایند که دریچههای فشار برگشتی، دمپنرهای ضربان و فشار سنج نیز در سیستم نصب شوند. وجود مولیبدن در این آلیاژ سبب ساز افزایش مقاومت آن نسبت به حرارت می‌شود و همچنین مقاومت مکانیکی آن را هم نسبت به سایر گونه های سوپر آلیاژ نیکل، فراتر میبرد. نیز در دوزهای معین و به وسیله مترینگ پمپها به سیستم تزریق میشوند. دبی پمپ های مترینگ به شکل دستی یا این که اتوماتیک در محدوده مشخص شده قابل تهیه و تنظیم است. پمپهای تزریق یا دوزینگ در اشکال گوناگونی ساخته می شوند و در بخش اعظمی از موردها دارای توجه به مدل نیروی محرکه یا این که عملکرد، در دستههای مختلف قرار میگیرند. احتمال داراست که طول آب کش خیلی زیاد باشد پس حساس قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این موقعیت را مقداری در اختیار گرفتن کنیم. بودن سرعت پمپ. خراب بودن کاسه نمد. مسدود بودن لوله ها. آبدهی پمپ به میزان کافی نمی باشد: ممکن می باشد که هوا از نحوه پیاله نمد ها و لوله ورودی وارد پمپ شده باشد. در سيستم دوم چنانچه فواصل چاهها از همديگر زياد باشد پمپ بسيار قوي آیتم نيازبوده و خرج آن بيشتر و متعلقاب مربوطه نيز زيادتر است . كـه باعـث تبخ يـر مايع در اين ناحيه مي شود و شرايط رابراي تبخيروتشكيل حباب زياد مي كند.

ایندکسر