پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار دستگاهی هست که طی یک مکانیسم ساده، هنگامی که در مسیر ورودی آن به فشار آیتم حیث می رود، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و این کنتاکت به رخ یک سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر امر می دهد. یک پرشر سوئیچ یا این که سوئیچ فشار، دستگاهی میباشد که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر ورودی به فشار مورد حیث میرسد، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می نماید و همین کنتاکت، به شکل یک سیگنال الکتریکی به محل مورد لحاظ دستور میدهد. ولی همین سیستمها، امروزه جای خویش را به پکیجها دادهاند. در نمونه های دیجیتال و الکترونیکی به جای بوردن یا دیافراگم ازاسترین گیج استعمال و در خروجی به طور معمول از ترانزیستور به صورت PNP و یا این که NPN استعمال میشود . از طرف دیگر نیروی فنر متصل به پیچ تهیه در درمقابل نیروی دیافراگم قابل تغییر و تحول وتنظیم می باشد و به جهت کنترل تعادل بین نیروی دیافراگم و نیروی فنر ست پوینت یک مکانیزم کلیدی نیروی فنر دیگری قاضی هست که می اقتدار اهمیت تهیه و تنظیم نیروی این فنر گیج ∆P را در دست گرفتن نمود . سالم همین قطعه به قدری حیاتی دارااست که در کل سرویس پکیجها، آن را بررسی کرده و آزمون تندرست از پرشر گرفته میشود. پین متحرک که به انتهای فنر متصل میشود، میکروسوئیچ را به حرکت در میآورد و باعث قطع و وصل شدن سوئیچ میشود. ارتقا میزان فشار درون سیستم متصل به پرشر سوئیچ ، دیافراگم این سیستم را تحریک کرده و نیروی وارده را به اهرم مربوطه انتقال می دهد. پرشر سوئیچ ها به صورت مکانیکی اساسی مکانیزم های بوردون یا این که دیافراگم در نقطه ای که تهیه و تنظیم شده اند، یه رله را فعال می کنند که توسط آن می تواند خروجی را به تیتر یک کنترلر On و Off کند. در همین گونه از پرشر سوئیچ از یک دیافراگم فلزی برای فعالسازی سوئیچ به کارگیری میشود. از این نوع به جهت گازهای قابل اشتعال استفاده می شود. حساس دقت به توضیحاتی که داده شد، کاربردهای زیادی به جهت سوئیچ فشار وجود داراست که در کلیه آنان بحث اندازهگیری تغییر تحول فشار و استعمال از ابزار برای غیرفعال نمودن خودکار سیستم مطرح است. به‌این علت میباشد که در صورتی که در هنگام فعالیت پکیج، رشته نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و دود را به طور تام از دستگاه خارج نکند، پرشر وارد کار شده و پکیج را غیرفعال پرشر سوئیچ چینی میکند. محصول مانومتر ها در اغلب مانوستات ها از استیل اهمیت کانکشن استیل یا این که برنج می باشد که در صفحه ها ۱۰ سانت یا این که ۱۶ سانت ساخت میگردد.اغلب این تجهیزات قابلیت ترزیق روغن هم دارا می باشند. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای پرشر سوئیچ کپسولی وب سایت خود باشید.

ایندکسر