پردازنده های گرافیکی Nvidia RTX 3060 Ti همه جا هستند – با قیمت های شگفت آور


RTX 3060 Ti انویدیا مورد نشت های متعدد و مشاهدات آنلاین زیادی قرار گرفته است ، و اکنون ما در اروپا دسته ای از خرده فروشان مشغول پرتاب اسلحه هستند و به طور تصادفی (یا واقعاً شاید در بعضی موارد نه چندان اشتباه) GPU را با قیمت گذاری لیست می کنند.

اگرچه باید گفت ، همانطور که VideoCardz اشاره کرد ، که این نکته را ذکر کرده است ، قیمت گذاری کمی همه گیر است – تعجب آور است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>