از دوزینگ به جهت کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و در تمام تزریق میزان مشخصی از سیال به مخازن و استخر ها یا به لوله های پایین فشار به کار گیری می شود . همین پمپ ها برای همه دسته تزریق مواد شیمیایی در هر دما و هر فشار و حالت جوی(خطرناک و انفجاری) پمپ مناسب دوزینگ پمپ ترکیه خویش را دارند. اکثر اوقات دوزینگ پمپ های نو حساس سیستم دیافراگمی عمل می نمایند هر یکسری طراحی های سابق تر این الکتروپمپ ها از جور پلانجری بوده است. می توان از اشکال پمپهای صنعتی استعمال کرد که هر کدام در رده خود، ویژه و کاربردی هستند. همین پمپها وزن مقداری دارا‌هستند و چندان پهناور نیستند و به همین دلیل استفاده از آن ها آسانتر از انواع متفاوت دیگر پمپهاست. انواع جامداتی که هم در پیچ و نیز در استاتور می توانند سایش ایجاد نمایند نیز می بایست در لحاظ گرفته شوند، چون سایش مواد منجر از دست دادن اعتنا تجهیزات می شود. تا وقتی که در محدوده طراحی تجهیزات عمل کنید، تراز توجه مهربانی دارند. الف- موتور را روي چاه و پمپ را روي مرحله آب چاه قرار دیتا و توسط ميله اي حركت محور موتور را به محور پمپ انتقال مي دهند . ب- ممكن میباشد کل چاهها را زیر عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد مطابق شكل زير لوله مكش کل چاهها را اصلی يك كلكتور بهمديگر مرتبط تولید .در کل اين موردها ذكر اين نكته ضروري می باشد كه اختلاف ارتفاع بين تراز آزاد آب در مبداء مكش و محور ماشين اصلی درنظرگرفتن جمع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد . 3- از نقطه نظر راندمان كار :درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري فراهم گردد كه تاسيسات مربوطه حساس حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد تبارک عمدتا بيشتر از راندمان كلي تیم واحدهاي كوچكتر می باشد در نتيجه از نقطه نظر راندمان طریق دوم مناسبتر می باشد . طریق عمل کردن پمپهای تزریق، به مدل و شرکتی که پمپ را ساخته است، بستگی دارد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم دوزینگ پمپ کلرزنی وب سایت خود باشید.

ایندکسر