[ad_1]

ویزا از همکاری راهبردی جدید با شرکت فناوری پرداخت مجازی Conferma Pay برای راه اندازی Visa Commercial Pay خبر داده است. این بسته تجاری گرا در جهت سهولت در صدور کارت های تجارت مجازی برای شرکت ها و ارائه سه پیشنهاد مختلف برای پرداخت های B2B به موسسات مالی و مشتریان شرکتی آنها خواهد بود.

استفاده از کارت های تجاری مجازی در حال افزایش است ، به خصوص با توجه به اینکه بسیاری از کارگران از راه دور کارت های شناسایی شخصی خود را مجبور به پرداخت هزینه می کنند. برای کمک به حل این مشکل ، Visa Commercial Pay به صاحبان مشاغل این امکان را می دهد تا در نتیجه کار با Conferma Pay با صدور کارت های تلفن همراه مجازی برای کارمندان از طریق یک برنامه ، با هزینه های کارکنان مقابله کنند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر