وصله ویندوز 10 اشکالی را که با پورت های Thunderbolt کامپیوترها را آزار می داد ، برطرف کرد


مایکروسافت برای ویندوز 10 رفع اشکال کرده است که کامپیوترهایی را با پورت های Thunderbolt خراب می کند.

این رفع به عنوان بخشی از به روزرسانی اختیاری KB4586853 برای ویندوز 10 مه 2020 و به روزرسانی اکتبر 2020 ارائه می شود و از آنجا که این یک رفع اختیاری است ، باید آن را بررسی کرده و خودتان از طریق Windows Update نصب کنید (به عبارت دیگر ، برنده شد به طور خودکار اتفاق نمی افتد).


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>