[ad_1]

Webs.com یک وب سایت ساز با رابط کاربری است که خدمات خود را بهتر از بیشتر انجام می دهد ، صفحاتی که تمام الگوهای آن را نشان می دهد ، یک ویدیو در مورد ویرایشگر ، جزئیات ویژگی های موجود و روند ساخت وب سایت شما را نشان می دهد. همه چیز بسیار واضح و روشن است.

این طرح رایگان به شما امکان می دهد اصول خدمات را بدون هیچ گونه خطری برای خودتان امتحان کنید. وب سایت های رایگان دارای ویژگی های محدودی هستند (فقط پنج صفحه ، بدون سایت موبایل ، هیچ فروشگاه وب) و دارای مارک تجاری Webs هستند ، اما قابلیت کافی برای ارائه ایده ای از نحوه کار Webs.com وجود دارد.

قیمت

در اینجا تصویری از برنامه ها و قیمت ها آورده شده است (اعتبار تصویر: Webs.com)

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر