[ad_1]

WhatsApp در شرف معرفی مجموعه گزینه های تصویر زمینه جدید برای کاربران برنامه Android خود است. تغییرات آینده باعث مطابقت بهتر برنامه Android با برنامه iOS می شود.

WhatsApp با درک این واقعیت که مردم توانایی شخصی سازی برنامه و به طور خاص چت را دوست دارند ، گزینه های مختلف سفارشی سازی مربوط به تصاویر زمینه را معرفی می کند که به آنها امکان می دهد مکالمات خود را مهر بزنند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر