هدف از به روزرسانی جدیدترین نقشه های Google ، سهولت یافتن موارد است


معمولاً می توانید Google Maps را بارگیری کنید تا سریعترین راه خانه را پیدا کنید یا در محله جدیدی حرکت کنید ، اما غول جستجو امیدوار است که روش استفاده از برنامه آن را گسترش دهد.

Google Maps ویژگی جدیدی دارد – خبرمایه انجمن. این یک خوراک خبری در حساب فیس بوک یا اینستاگرام شما است ، با این تفاوت که برای اطلاع رسانی در مورد آنچه در منطقه شما اتفاق می افتد ، با اطلاعات ارائه شده توسط افراد محلی طراحی شده است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>