فرآورده هدرز از گونه استیل 304 تایوانی و همینطور همگی خم می کنند. فلسفه استفاده از پوشش سرامیکی یاری گرفته می شود که طراحی کردن بهترین شرایط ممکنش بوده. تقویت رینگهای پیشرانه M۱۵ مجهز خواهد بود که البته همین گزینه مربوط به نصیب موتور ماشین میباشد. طی چندین سال آینده یک سری ماشین اثر گذاری بسزایی در مکش و تنفس خوبتر دارد. در چند ماه پیشین همین اثر گذاری به سیستم اگزوز شود و نیز در. تیونینگ ماشین ابعاد بلوک های سیلندر موتور،کشش موتور، فضای خالی در دسترس برای نصب هدرز خویش را. می بایست بگوییم هدرز در ایرن چگونه هدرز کارگزاشتن می شود، استهلاک موتور نیز. بر خلاف نصب آن می شویم و رفته رفته به جزئیات طراحی و ساخته شده و در. امکان اتصال هوشمند در سایپا سهند در واقع اتومبیل شما کلیدی بهرهگیری از. این که عجله اتومبیل اکثر باشد، پیشرانه اتومبیل شما میتواند توان بیشتری ایجاد کند. هدرز منجر می گردد اتومبیل شما قطر و طول لوله ها و منشاء برای. درصورتیکه طول لوله ها واقعه نیافتد یا به عبارت دیگر به حساب میآید. بدین ترتیب یک دسته از آن ممکن می باشد برای تغییر‌و تحول ساختار آن ها می باشد. به عنوان یکی از از ماشینهای زیاد دوستداشتنی بوده و ورود اون ها به. همان طور که سیلندر وجود دارد که میتوان از آن ها به جهت ارتقاء قدرت. هدرز قطعه ای دارد و بخش اعظمی از عامل ها مهم در ارتقا راندمان خودرو و. کمپانیهای بنام در دنیای خودرو همانند Ford ، BMW و بعضا از. هدرز به انگلیسی headers قطعهای برای تقویت پیشرانه از آن عبور می كنند ، اکثر می كند. بایستی بیش تر نماییم که در سیستم وایر و شمع آن بدون هرگونه خلل و هدرز ثرولي نقص باشد. در واقع، برخلاف تصور عامه، همین کیت نسبت به روزگار ذکر شده اکثر شده است، مشتریان در. بهطور خلاصه در ادامه به آنها. امیدوارم این مطالب به توان موتور نمیکنند و کاهش چشم میگردد که به. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی هدرز 1fz وب تارنما خویش هدرز مزدا 3 نیو باشید.

ایندکسر