نقد و بررسی Cyberpunk 2077 | TechRadar


اطلاعات را مرور کنید

زمان بازی: 45 ساعت

سکو: کامپیوتر رومیزی

انتظار می رود برای بیشتر دهه ، Cyberpunk 2077 سرانجام اینجا باشد و همانطور که تریلرها پیشنهاد می کنند بسیار جزئی و زیبا است.

CD Projekt Red RPG تکرار نشدنی دیگری را به کتابخانه خود اضافه کرده است ، در آن می توانید به راحتی ده ها ساعت در ماههای طولانی غوطه ور شوید و تمام جزئیات تقسیم مو را بگویید.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>