نشت صفحه در Samsung Galaxy S21 می گوید تفاوت چشمگیری با Galaxy S20 خواهد داشتاز زمان سری Galaxy S6 ، سامسونگ از فناوری صفحه خمیده برای تشخیص گوشی های خود از بازار استفاده کرده است ، اما می توان آن را به Samsung Galaxy S21 تغییر داد.

طبق آخرین شایعه Ice Universe ، منبعی که اغلب در این موارد دقیق است ، نسخه های آزمایشی این گوشی توسط سامسونگ تولید شده و دارای صفحه های تخت هستند.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>