موسیقی متن Sonos Arc Dolby Atmos بدون میکروفون ارزان می شودSonos Arc انتخاب ما برای بهترین موسیقی فیلم برای سال 2020 است – و با توجه به مارک صوتی در چندین اتاق ، نسخه ارزان تر نوار Dolby Atmos به زودی معرفی می شود.

Sonos Arc SL در قفسه های Costco توسط خریداران هاله در ایالات متحده مشاهده شده است و اگرچه هنوز به طور رسمی اعلام نشده است ، اما Sonos از آن زمان وجود آن را تأیید کرده است ، طبق Android Central.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>