همینطور می اقتدار نتیجه گرفت ارتقا ضخامت ورق ها تا حد معینی می تواند باعث ارتقا توشه آخرین تیر شود و اکثر از آن میزان اثر گذاری چندانی در افزایش مقاومت آخری تیر ندارد . در افزایش مقاومت خمشی تیر کلیدی frp بایستی توجه داشت که frp مانند میلگرد کششی کار می کند و نباید برای frp سهم فشاری در نظر گرفت. استعمال از طرز تقویت دارای FRP منجر کمتر مقدار تخریب در اعضای بتنی را دارد که همین امر باعث آسیب کاهش به بتن در حین اجرای تقویت خواهد شد. آزمایشات نشان داده اند که میلگردهای FRP اعصاب نمی شوند و تا لحظه ی گسیختگی ، رفتاری خطی خواهند داشت لذا تیرهای بتنی مسلح شده اصلی FRP هم پایین خمش تا لحظه ی باخت رفتاری خطی از خود نشان می دهند و به صورت ترد می شکنند. مقاومت طبیعی در درمقابل خوردگی برای بنا های بتنی مسلح شده اهمیت میلگردهای FRP یک فایده تبارک به جهت بنا هایی هست که در معرض شدید خوردگی قرار دارند، از قبیل بنا های دریایی، عرشه پل ها و همینطور بنا هایی که در معرض محیط های حاوی نمک یخ روش مقاوم سازی حساس frp زدا هستند. در اين طریق اهمیت افزايش برهه زمانی تير و ستون از پوشش بتن مسلح شرکت‌ کنندگان تقويت ميگردند. ارتعاشات ناشی از سیستم ها در اثر انتقال بهپدستالهای بتونی، سبب ساز ترک میل کردن و صفحه برگه شدن بتن میگردد. در اين طرز بازه زمانی تير و ستون مهم استعمال از الياف پليمري تقويت مي شوند. بکارگیری ورق های FRP در تقویت تیر های بتنی منجر ارتقا ظرفیت باربری و کمتر خیز آن می شود. با نصب frp بر بر روی تیر یا این که در زیر آن می توان مقاومت برشی تیر را ارتقاء داد. علاوه براین، مقاومت در برابر دمای بالا و حالت محیطی و مکانیکی سخت از دیگر عارضه ها انتخاب FRP ها برای بهسازی لرزه ای می باشد. شكل تحت مثال اي از اجراي اين شیوه را به ملازم جزييات معمول اجرايي آن نشان مي دهد. همچنین می توان با کارگزاشتن frp بر بر روی ستون بصورتی که الیاف نیز امتداد حساس محور طولی ستون باشند مقاومت خمشی ستون را ارتقاء داد. صفحهها بر مغایر الیاف پارچهای، صورت پذیر نیستند و در ضخامت ها و عرض های گوناگون یافت می شوند. اصلی اتصالات در بنا ها و ساختمان ها بر هیچ کسی پوشیده وجود ندارد و گزارشات خرابی ساختمان ها در زلزله های آخر نشان می دهد که قریب به بخش اعظم خرابی ها و گسیختگی ها در حوزه‌ اتصالات رخ گرفته است.

ایندکسر