معامله هکرهای جمعه سیاه: مجرمان برای افزایش فروش به محصولات رایگان متوسل می شوندبنابراین شما با یک وب سایت الکترونیکی براق و جدید که دارای یک وب سایت کاملاً جدید است ، به پایان رسید PS5 موجود است با قیمتی باورنکردنی. متوقف و فکر کنید آیا این می تواند یکی از موارد جعلی باشد معاملات جمعه سیاه؟

بر اساس گزارشی از شرکت امنیتی Skurio ، که خاطر نشان می کند تعداد دامنه های ثبت شده مربوط به جمعه سیاه نسبت به سال گذشته نزدیک به 20 برابر افزایش یافته است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>