معامله جمعه سیاه اواخر با لگو قیمت مجسمه آزادی و سایر جاذبه ها را کاهش می دهد


تعطیلات رفتن در سال 2020 آسان نیست ، اما معاملات اواخر جمعه سیاه لگو – یا شاید اوایل معاملات لگو دوشنبه سایبر ، بسته به نوع نگاه شما – می تواند به شما کمک کند تا این اشتیاق را فرو بکشید. .

هم در ایالات متحده و هم در انگلستان ، آمازون قیمت پشته کیت های لگو ، به ویژه مدل های Lego Architecture را کاهش داده است و ورودی های بیشتری به این لیست رو به رشد پیشنهادهای لگو جمعه سیاه اضافه می کند.


منبع: subtitle-news.ir