معاملات خارق العاده آمازون جمعه سیاه برای iPad Pro برای مدت کوتاهی به منو بازمی گردد


ماهیت معاملات جمعه سیاه این است که اگر چشمک بزنید ، احتمالاً دلتان برای آنها تنگ می شود. این اتفاق در معاملات با iPad Pro (2020) آمازون رخ داد ، که قبل از جمعه سیاه آغاز شده بود ، اما در اوایل روز منقضی شد.

اما صبر کنید ، آنها برگشتند! تنها چند ساعت پس از مشاهده بارگیری آنها ، معاملات با iPad Pro آمازون از سر گرفته شد – شاید خرده فروش سهام هایی را در پشت انبار یا موارد دیگر پنهان کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>