معاملات ارزان در iPad Pro Black Friday: اگر می دانید که نیاز به خرید دارید تخفیف های هنگفتی استدر حال حاضر معاملات مناسبی برای iPad Pro Black Friday وجود دارد ، اما شما باید بدانید که کجا بخرید. فروش همیشه در میان تبلیغات اولیه جمعه سیاه تبلیغ نمی شود.

در ایالات متحده ، اگر برای نسخه 1 ترابایتی آماده شوید ، تخفیف برای iPad Pro 2020 با حداکثر 100 دلار تخفیف و در مدل های 512 گیگابایتی ، 128 گیگابایتی و 256 گیگابایتی iPad Pro ، از 71 تا 50 دلار تخفیف داریم. همه اینها به لطف معاملات اولیه جمعه سیاه است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>