مصرف ضعیف ممکن است فردا تأیید شودبه گفته منابع آگاه در این معامله ، انتظار می رود که خرید بسیار مورد بحث Slack فردا تأیید شود ، آنها می گویند که خرید توسط Salesforce غول CRM به نصف و نیمه انجام خواهد شد.

پیش بینی می شود ارزش این معامله Slack به عنوان حق بیمه قیمت فعلی آن و ارزش بازار بیش از 24 میلیارد دلار باشد. در پاسخ به اخبار مبنی بر اینکه معامله در حال اتمام است ، سهام Slack حدود 8٪ افزایش یافت ، در حالی که سهام Salesforce اندکی سقوط کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>