مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نوعی وسیله حمل و نقل عمومی میباشد که در شهرها و حومه به جابه جایی مسافر پرداخته و به طور معمول حیاتی چرخ های فلزی بر بر روی ریل حرکت می کند. در این معابر مسافت های میان تقاطع ها نسبت به بزرگراه ها کمتر است. شما کلیدی شتاب ۶۰ km در ساعت در یک جاده مرطوب در هم اکنون رانندگی هستید، فاصله شما اهمیت اتومبیل جلوئی یکسری ارتفاع خودرو باید باشد؟ مدرک طومار ای می باشد که به معتبر مدرک طومار داخلی طبق مفاد ضابطه الحاق کشور‌ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علامتها روش ها- تصویب شده ۱۳۵۴- به وسیله راهنمایی و رانندگی صادر می گردد و مدت اعتبار آن یک سال می باشد. تسمه ای که نیم تنه بالای راننده و هر یک از سرنشینان را ذیل در دست گرفتن و مهار ایمن خویش قرار می دهد تا در هنگام ضرورت، همچون کمتر ناگهانی شتاب یا توقف آنی اتومبیل که ممکن میباشد ناشی از ترمز یا بازخورد دارای جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد، مانع از جداشدن سرنشینان و راننده از صندلی خویش و اصابت به شیشه جلو یا دیگر قسمت های درونی و یا پرتاب شدن به بیرون ماشین شود و دست‌کم با دو نقطه اتکا باشد. ماده26ـ در راههایی که به جهت عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده هست عابران مکلفند زمان عبور از عرض یا طول سوارهرو حیاتی توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استعمال نمایند هرگاه عابران به تکلیف ذکر شده کار نکنند، درصورت تصادف حساس وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و توانمند به در اختیار گرفتن وسیله نقلیه و خودداری از تصادف یا این که ایجاد زیان مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. ماده24ـ به جهت متخلفان از مقررات مربوط به سامانههای (سیستمهای)حملونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان در دست گرفتن و سوق دهی و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که آیتم وثوق هستند و تدریس اضطراری را چشم اند و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل انتخاب شده باشند، قبض جریمه صادر آزمون آیین طومار ماشین می شود. همین گونه تابلو ها شباهت کمتری نسبت به دو دسته نخستین دارا هستند ولی همچنان در دسته ی تابلو های هدایت و رانندگی انتظامی قرار می گیرند. همچنین میتوانید مهم شرکت در چند امتحان خوبتر قوانین و پرسش ها مختلف را درک کرده و حساس یادداشت کردن نکات و باز‌نگری قوانینی که به هم شباهت دارند به پاسخ درست برسید. درود مطمئن باشید سوالات را بخونید هم راحتر میباشید و بخونید همان بار نخستین 100 درصد قبول خواهید شد. وزن توشه یا این که تعداد مسافری که از طرف کارگاه تولید کننده با تایید وزارت صنایع و معادن به جهت وسیله نقلیه انتخاب گردیده است. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد آزمون آیین طومار موتور ۱۴۰۰ لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
رای اعتماد پارلمان عراق به دولت سودان