مرکز پرواز اطلاعات مشتری را به طرز باورنکردنی احمقانه ای نشت می کندمرکز پرواز تأیید کرد که یک نقض قابل توجه داده که در سال 2017 رخ داده است ، نتیجه گذاشتن اطلاعات حساس در یک پایگاه داده است که در اختیار شرکت کنندگان در هکاتون قرار گرفته است. داده های به خطر افتاده شامل شماره کارت اعتباری و جزئیات گذرنامه است.

در مارس 2017 ، مرکز پرواز برای 16 تیم هکاتون با طراحی 106 میلیون ردیف داده حاوی 6،121،565 رکورد مشتری ، “طراحی جم” را ترتیب داد. شرکت مسافرتی معتقد است که داده ها از اطلاعات حساس پاک شده اند ، تنها با در نظر گرفتن کد پستی ، جنسیت و اطلاعات رزرو مشتری.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>