هر شرکتی حتی قبل از ثبت تیم ای از قوانین و منشورهای کاری و رفتاری را برای کارمندان و سهامداران و مدیرانش اوضاع می کند تا بر پایه آن که در اساسنامه کمپانی هم خواسته شده، فرآیند فعالیت کمپانی را به بهترین صورت ترسیم کنند. وقتی شرکتی تجاری ثبت می گردد، مالکین آن می توانند در امر تجارت و بازرگانی در درون و بیرون از مرزوبوم عمل کنند. تیم کارشناس متبحر از سال ۱۳۷۱شروع به کار نموده و از آن تاریخ تاکنون در درحال حاضر خدمت رسانی به مشتریان گرامی می باشد و در سال ۱۳۷۴ طی شماره ثبت ۸۷ ۲۲ نزد اداره تصویب شرکتها و موسسه ها غیر تجاری تهران به تصویب رسمی رسیده است. سوال ـ آیا در اداره ثبت شرکتها کنترلی بر روی سرمایه نقدی و یا این که غیر نقدی رخ می گیرد یا خیر؟ کمپانی ها و شرکتهای غیر تجاری هم درهمین سامانه ی اینترنتی قابل دسترسی می باشد. البته امروزه دنیای مجازی برای رسیدگی به همه امورات مربوط به شرکت، از ثبت آن گرفته تا اعمال تغییرات در آن و یا حتی انحلال شرکت، این قابلیت و امکان را به جهت متقاضیان مهیا آورده میباشد که از درگاه اینترنتی هم بتوانند به هدفشان برسند. در انتها سوییچ «ثبت شعبه» را کلیک می نماییم. بعد با کلیک بر روی گام بعدی وارد صفحه ی ثبت کمپانی انلاین اظهارنامه می شوید. ضمن این که، یکی از مدارکی که به جهت تصویب شرکتهای تشکیل شده، به زمان تقاضی ثبت، لازم تلقی شده است، اقرار رئیس کمپانی می باشد به همین که شرایط ذکر شده تحقق پیدا کردهاند(ماده 4 نظام طومار ضابطه تجارت وزارت عدلیه تصویب شده 1311 اهمیت اصلاحات بعدی) میباشد. پاراگراف همین اشکالات ایجاب می کند که شرکای کمپانی های تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به تصویب شرکت مبادرت کنند. برای اینکه تاجر بتواند در مناقصه ها شرکت کند و یا پروژه بزرگی را از کمپانی های گوناگون تحویل بگیرد ، قدم اولیه او تصویب شرکت خواهد بود. ناقص بودن پرونده: در صورتی که مدارک اساسی نقص بوده و بتوان آن‌ها را برطرف کردن کرد، موقعیت ناقص بودن پرونده به شخص بیان خواهد شد. پس از تهیه مدارک اصلی ورود به سامانه تصویب شرکتها، به خواسته ثبتنام تمامی مدارک درخواستی را به طور تام بارگذاری نمایید و منتظر بمانید تا کارشناسان حقوقی پرونده شما را باز‌نگری ثبت کمپانی سایت کنند.

ایندکسر